Gaat Ankeveen van het aardgas af?

 
Deze website geeft een overzicht van stappen van Ankeveen naar CO2  reductie en alternatieve warmtebronnen. 
 1. Voorkomen  van energieverspilling
 2. Isoleren van je woning
 3. Onderzoeken beschikbare warmtebronnen
 4. Ontwerpen (collectieve of individuele) warmtevoorziening
 5. Maken van een uitvoeringsplan
 6. Praktijk maken 

Op deze website vind je informatie over deze stappen, de vragen en de kansen die dat geeft. We nodigen iedereen uit om actief mee te praten zodat we goed weten welke mogelijkheden en vragen er zijn.

Energiecoachteam Ankeveen

 • Erik Lagerweij
 • Robin Verzijden
 • Eric Paardekooper Overman

Wil je weten welke stappen jij zelf kunt nemen om met je huis voorbereid te zijn op de warmtetransitie? Meld je aan voor een gratis energiecoachgesprek of een warmtescan (€ 25) om de energiestaat van je eigen huis te verkennen.

De focus op isolatie

Veel bewoners nemen stappen om te isoleren. Sinds kort is er een landelijke isolatiestandaard die aangeeft wat er aan isolatie nodig is om woningen met lagere temperaturen te kunnen verwarmen dan nu veelal gebruikelijk is (max 50°). Met de focus op goed isoleren kunnen bewoners zich voorbereiden op de warmtetransitie. 

Voor de kern van Ankeveen

Een 50 graden warmtenet met de rioolwaterzuivering van de Horstermeer als warmtebron wordt onderzocht voor de kern van Ankeveen met een diversiteit aan woningen. De omgeving van de Herenweg, Cannenburgerweg en Loodijk vallen hier buiten. 
Het gaat om de lintbebouwing van Stichtse End en Hollands End die bestaat uit monumenten, vrijstaande woningen en enkele blokken woningen. En aan de oostkant de straten met woningen uit de jaren 60 en drie hofjes met woningen van na 2000. 

Een hechte en bruisende gemeenschap

De betrokken bewonersgroep gaat voor CO2 reductie en vertrouwt op de ondernemendheid en hechtheid van Ankeveen. De kern van Ankeveen is een hechte ondernemende gemeenschap, gewend om samen projecten aan te pakken. 

Doe mee! Vul nu de woning-enquête van Ankeveen in

Online enquête over de energiestaat van uw woning. Volg de link
Fijn als u de enquête nu invult. Dan kunnen we tijdens de bewonersavond donderdag 4 november 2021 al de eerste resultaten presenteren.

Weet u….

 • Wat u kunt doen aan uw energiegebruik?
 • Wat de isolatiestaat is van uw woning?
 • Welke isolatiemaatregelen nog nodig zijn?
 • Wat uw gasverbruik is?
 • Hoe u uw huis zonder gas kunt verwarmen?
 • Wat het oplevert als u niet meer kookt op gas?
 • Hoe u uw woning geschikt kunt maken voor een lage temperatuur warmtenet?

Collectief of individueel

We kunnen kiezen voor collectieve of individuele warmtevoorzieningen. De keuze wordt bepaald door de beschikbare warmtebronnen en de kosten. Voor Ankeveen komt aquathermie uit afvalwater als warmtebron in beeld, maar ligt nog niet vast. Deze warmtebron wordt via een 50° warmtenet aangesloten op de woningen en voorzieningen. Voorwaarde voor een 50° warmtenet is goede isolatie. Alternatief is dat alle bewoners kiezen voor een individuele oplossing, een ‘all electric’ oplossing in elke woning. 

De 50° test

Voorwaarde voor een lage temperatuur warmteoplossing, zoals het aansluiten op een 50° warmtenet met de rioolwaterzuivering als warmtebron, zijn goed geïsoleerde huizen. Met de 50-gradentest check je of jouw woning klaar is voor lage temperatuurwarmte. Hiermee zet je de eerste stap naar nieuwe warmte.

Aquathermie als warmtebron

Aquathermie uit afvalwater van de rioolwaterzuivering Horstermeer is als warmtebron beschikbaar voor Ankeveen. 

Eerder zijn door de energiecoöperatie samen met de ecologen van Natuurmonumenten en Waternet verkennende gesprekken gevoerd over aquathermie uit de Ankeveense plas, zonder de beschermde natuur te bedreigen. Tijdens deze gesprekken is de rioolwaterzuivering Horstermeer in beeld gekomen als warmtebron. Dit is een zeer stabiele warmtebron zonder risico’s voor de natuur en met ruim voldoende capaciteit voor heel Ankeveen. Kijk naar de video van Waternet voor meer informatie.

Ankeveen (kern) verkenningsbuurt gemeente transitievisie warmte

Heeft u onlangs vanuit de gemeente een brief ontvangen over de transitievisie warmte? Mogelijk heeft u vragen. De gemeente gaat graag met u in gesprek hierover.  Klik op deze link en lees de veel gestelde vragen en de antwoorden hierop vanuit de gemeente. Lees ook verder over buurtverkenning en wijkuitvoeringsplan.

Ankeveen Aardgasvrij met Aquathermie is een mooi praktijkvoorbeeld.

Kompas op Groen – Energie-educatie

Het energieeducatieproject Kompas op Groen was een groot succes. De kinderen hebben via een opdrachtenkaart de acht huisjes van 1880 tot 2030 doorgenomen en een inspirerend dorp van de toekomst gemaakt, waar veel ouders naar zijn komen kijken. 

Het buurtenergie-programma

De energiecoöperatie start najaar 2021 in Ankeveen (kern) met een apart team van energiecoaches om u als bewoner te helpen zich voor te bereiden op de warmtetransitie. Samen met de (gratis) energiecoach kunt u zien welke isolatiestappen nodig zijn als voorwaarde voor een lage temperatuur warmteoplossing (50°). Naast de isolatiestappen bespreekt de energiecoach ook met u wat aansluiting van de woning op een (50 graden) warmtenet voor u betekent.

We beginnen met een huis-aan-huis-enquête om de energiestaat van de woningen te onderzoeken en u als bewoner uit te nodigen om zich via isolatie voor te bereiden op de warmtetransitie. Alle bewoners van Ankeveen (kern) worden individueel en per straat benaderd.

Kerngroep Ankeveen Aardgasvrij 

We hebben een kerngroep gevormd met alle partijen die betrokken zijn: 

 • Energiecoöperatie Wijdemeren
 • Bewonersgroep Ankeveen
 • Gemeente (transitievisie warmte)
 • Waternet (warmtebron)
 • Liander (netbeheerder)
 • Woningcorporatie Gooi en Om

Daarnaast zijn er verschillende partijen die ondersteunen bij  haalbaarheids-onderzoek, maken van schetsontwerpen, businesscases en adviezen over levering.