Ankeveen op weg naar CO2neutraal

Van kleine bespaarmaatregelen tot isoleren van je huis, zonnepanelen voor je elektriciteit en alternatieve warmtebronnen voor het hele dorp. Samen kunnen we een enorme impuls geven aan het duurzaam en toekomstbestendig maken van onze huizen en ons dorp.

Weet u….

 • Wat u kunt doen aan uw energiegebruik?
 • Wat de isolatiestaat is van uw woning?
 • Welke isolatiemaatregelen nog nodig zijn?
 • Wat uw gasverbruik is?
 • Hoe u uw huis zonder gas kunt verwarmen?
 • Wat het oplevert als u niet meer kookt op gas?

Geen warmtenet voor Ankeveen

Sinds 2020 heeft de Energiecoöperatie Wijdemeren in samenwerking de gemeente, Waternet, Liander en de woningcorporaties uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een warmtenet in Ankeveen (kern) met de rioolwaterzuivering in de Horstermeer als warmtebron. Naar aanleiding van de laatste onderzoeken, waaronder Het onderzoek van Onderzoeksbureau Merosch, hebben we vast moeten stellen dat een warmtenet voor Ankeveen (kern) op dit moment niet haalbaar is. Belangrijke afwegingen hierbij zijn dat de gemiddelde kosten per aansluiting te hoog zijn, dat er problemen te verwachten zijn bij de aanleg, zoals mogelijk asbest onder het Stichts End en dat er op dit moment weinig interesse is van bewoners voor een warmtenet. 

Wat betekent dit voor Ankeveen als verkenningsbuurt voor de warmtetransitie? 

Komende maanden nodigen we u uit om individueel en per straat in gesprek te gaan over de mogelijkheden om uw huis zonder gas te verwarmen. Daarbij gaat het om de volgende vragen:

 • Is uw huis goed geïsoleerd? Zijn er nog stappen te nemen?
 • Bent u tevreden over uw energiegebruik? Zou u uw energiegebruik willen verminderen? 
 • Hebt u zonnepanelen? Zijn zonnepanelen op uw huis mogelijk?
 • Hoe zou u in de toekomst zonder gas uw huis willen verwarmen?
 • Of heeft u al een alternatieve warmteoplossing in uw woning?
 • Bent u bekend met de beschikbare subsidies?
 • Wilt u gebruik maken van een aantrekkelijke lening (mogelijk zelfs tegen 0%)
 • Heeft u interesse in een collectieve inkoopactie?

Straatgesprekken

Samen met bewoners, een energiecoach en een buurtverkenner in de eigen straat kijken we wat er nodig is om de woningen te verduurzamen en voor te bereiden op een nieuwe warmteoplossing. Zeker in straten met veel dezelfde huizen kan uitwisseling en/of een gezamenlijke aanpak heel waardevol zijn. Meedoen met een straatgesprek? Meldt u aan en de buurtverkenner neemt contact met u op!

Collectieve inkoopactie voor warmtepompen 

Naast de collectieve inkoopacties voor isolatie, zonnepanelen en groene daken, is er nu ook een collectieve inkoopactie voor warmtepompen. Vraagt u naar een warmtepomp dan komt er eerst een energiecoach bij u thuis om met u te kijken of uw huis voldoende is voorbereid op het installeren van een warmtepomp.

Maak een afspraak

Ook in Ankeveen werkt de energie-coöperatie met een team van energiecoaches die gratis  bij u thuis komen voor een energiecoachgesprek, de energiestaat van uw woning verkennen, ondersteunen bij het maken van keuzes voor het verduurzamen van uw huis, u informatie geven over alternatieve warmteoplossingen en kijken welke isolatiestappen nodig zijn om u voor te bereiden op een warmtepomp. 

Naast het lidmaatschap van de energiecoöperatie (12 euro per jaar) is het energiecoachgesprek gratis.  U kunt zich hier aanmelden.

Energiecoachteam

Eric Paardekooper Overman
Erik Lagerweij
Robin Verzijden
Andries Stoker

Energiecoaches

Energiecoaches zijn betrokken bewoners, ervaringsdeskundigen of vrijwillige professionals, die door de energiecoöperatie zijn opgeleid om u als bewoner te ondersteunen bij het verduurzamen van uw huis. Met een energiecoach kunt u de vragen en mogelijkheden voor isolatie van uw huis bespreken en energiecoaches geven ook veel tips over energiebesparing. 

Landelijke isolatiestandaard

Sinds kort is er een landelijke isolatiestandaard die aangeeft wat er aan isolatie nodig is om woningen via alternatieve warmtebronnen en met lagere temperaturen te kunnen verwarmen dan nu veelal gebruikelijk is.

De 60° test

Met de zetmop60 checkt u of uw woning klaar is voor midden of lage temperatuurwarmte. Hiermee zet u de eerste stap naar nieuwe warmte.

Collectieve inkoopacties

Een energiecoach is een vraagbaak en kan u ook informeren over de collectieve inkoopacties voor isolatie, zonnepanelen , groene daken en warmtepompen. 
Zie voor brochures en inschrijving