Nationale Klimaatweek
31 oktober – 6 nov  Bezoek bewoners van voorbeeldhuizen. Laat je inspireren door duurzame bewoners en winteracties. Zie weekprogramma

Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte. 
Meld je aan voor de nieuwsbrief

Winteractie Zetmop60
Zet je ketel op 60 en bespaar energie. 
Zie de instructiefilmpjes
Stuur een foto van jezelf met de ketel op 60 naar zetmop60@ecwijdemeren.nl en maak kans op een bespaarpakket van
€ 100. We p
laatsen de foto op ecwijdemeren.nl

Straatgesprek-warmtescan
Ga met je straat in gesprek voor de buurtverkenning en ontvang collectief een warmtescan cadeau.

ALV 17 november
(algemene leden vergadering). Steun de coöperatie. Wordt lid 

Ankeveen op weg naar CO2neutraal

Van kleine bespaarmaatregelen tot isoleren van je huis, zonnepanelen voor je elektriciteit en alternatieve warmtebronnen voor het hele dorp. Samen kunnen we een enorme impuls geven aan het duurzaam en toekomstbestendig maken van onze huizen en ons dorp.

Weet u….

  • Wat u kunt doen aan uw energiegebruik?
  • Wat de isolatiestaat is van uw woning?
  • Welke isolatiemaatregelen nog nodig zijn?
  • Wat uw gasverbruik is?
  • Hoe u uw huis zonder gas kunt verwarmen?
  • Wat het oplevert als u niet meer kookt op gas?
  • Hoe u uw woning geschikt kunt maken voor een 60/70 graden warmtenet?

Kiest u als bewoner  Ankeveen voor een warmtenet?

Het plan om voor Ankeveen (kern) een warmtenet aan te leggen en gebruik te maken van de rioolwaterzuivering Horstermeer als lokale warmtebron wordt steeds concreter.

Uitgangspunten lokaal warmtenet Ankeveen

– een 60/70 graden warmtenet
– betaalbare tarieven voor bewoners
– zeggenschap en eigenaarschap voor bewoners

Een 60/70° warmtenet is voor de meeste woningen van Ankeveen zeker toereikend. Uiteraard blijft investeren in goed isoleren en zo min mogelijk energiegebruik essentieel. Ook als u straks aangesloten bent op het warmtenet!

Aquathermie als lokale warmtebron

De rioolwaterzuivering Horstermeer is een interessante lokale warmtebron voor Ankeveen. Via een 60/70° warmtenet kan Ankeveen (kern) gebruik maken van deze warmtebron. 

De rioolwaterzuivering is een zeer stabiele warmtebron, zomers en ’s winters beschikbaar, zonder risico’s voor de natuur en met voldoende, zelfs veel meer capaciteit dan Ankeveen nodig heeft. 
 

Onderzoek warmtenet Ankeveen

Vanaf 2020 heeft de energiecoöperatie Wijdemeren diverse partijen bij elkaar gebracht om de warmtemogelijkheden voor Ankeveen te onderzoeken: bewoners, gemeente Wijdemeren (transitievisie warmte), Woningcorporatie Gooi en Omstreken (huurders), Waternet/AGV (warmtebron) en Liander (netbeheerder). Deze vormen de kerngroep Ankeveen Aardgasvrij.

Daarnaast zal onderzoeksbureau Merosch najaar 2022 het eerdere onderzoek (schetsontwerp, businesscase, scenarioafweging) naar een warmtenet met de rioolwaterzuivering in de Horstermeer als warmtebron, gaan actualiseren. 

Veelgestelde vragen

Lees voor nadere informatie ook de veelgestelde vragen. Heeft u nog meer vragen dan voegen we deze graag toe.

Voor de kern van Ankeveen

De kern van Ankeveen omvat het Stichts End met de huizen van het Bergsepad en de Dammerkade die daaraan grenzen, aan de oostkant de straten en hofjes, de  Stichtse Kade tot en met  nummer 23  en Hollands End tot nummer 45 (noordzijde) en nummer 8a (oostzijde). De rest van het Hollands End wordt in een tweede fase bekeken op haalbaarheid.

Een warmtenet voor Ankeveen

Een van de scanario’s is om in Ankeveen (kern) een 6warmtenet aan te leggen, waar we als bewoners op aan kunnen sluiten.
Lees verder wat er allemaal bij komt kijken vanaf de warmtebron (aquathermie van afvalwater) tot aan de levering van warmte aan de woningen. Dat begint met de productie en opslag van warmte bij de waterzuivering. Het transport en de distributie van warmte naar de woningen en tenslotte de levering van warmte. 

Ankeveen (kern) verkenningsbuurt gemeente transitievisie warmte

De gemeente heeft eind 2021 de transitievisie warmte vastgesteld. Ankeveen (kern) is aangewezen als verkenningsbuurt. Mede omdat we al langere tijd bezig zijn met het onderzoeken van aquathermie als warmtebron, de samenwerking met Waternet en de betrokkenheid van bewoners. Lees ook verder over buurtverkenning en wijkuitvoeringsplan.

Collectief of individueel

We kunnen kiezen voor collectieve of individuele warmtevoorzieningen. De keuze wordt bepaald door de beschikbare warmtebronnen en de kosten. Dit najaar worden de belangrijkste collectieve en individuele warmteoplossingen nader onderzocht en de scenario’s afgewogen. Voor Ankeveen zijn de belangrijkste scenario’s een warmtenet met aquathermie uit afvalwater als lokale warmtebron of een  individuele oplossing met warmtepompen. Eind januari organiseren we een bewonersavond waar de uitkomsten van de actuele uitkomsten uit het onderzoek worden gepresenteerd. 

Energiecoachteam Ankeveen

De energiecoöperatie heeft in Ankeveen (kern) een apart team van energiecoaches dat (gratis) bij u thuis komt en ondersteunt bij het maken van keuzes voor het verduurzamen van uw huis en informatie geeft over alternatieve warmteoplossingen. Samen met de energiecoach kunt u bijvoorbeeld kijken welke isolatiestappen nodig zijn of wat een aansluiting van de woning op een 60° warmtenet voor u betekent.

Energiecoachgesprek

Wil je weten welke stappen u zelf kunt nemen om met uw woning voorbereid te zijn op de warmtetransitie? Meldt u aan voor een gratis energiecoachgesprek om de energiestaat van uw eigen huis te verkennen.

Team energiecoaches van links naar rechts: Erik Lagerweij, Robin Verzijden en Eric Paardekooper Overman

De focus op isolatie

Veel bewoners nemen stappen om te isoleren. Sinds kort is er een landelijke isolatiestandaard die aangeeft wat er aan isolatie nodig is om woningen via alternatieve warmtebronnen en met lagere temperaturen te kunnen verwarmen dan nu veelal gebruikelijk is. Met de focus op goed isoleren kunnen bewoners zich voorbereiden op de warmtetransitie.

De 60° test

Voorwaarde voor een midden en lage temperatuur warmteoplossing, zoals het aansluiten op een 60° warmtenet met de rioolwaterzuivering als warmtebron, zijn goed geïsoleerde huizen. Met de zetmop60 check je of jouw woning klaar is voor midden of lage temperatuurwarmte. Hiermee zet je de eerste stap naar nieuwe warmte.