Gaat Ankeveen van het gas af?

Er zijn natuurlijk veel stappen te zetten samen met bewoners voordat het zover is, maar een duidelijk plan is een goed begin. 
Deze website geeft een overzicht van de stappen die we tot nu toe verkend hebben voor Ankeveen Aardgasvrij met Aquathermie en de kansen die dat geeft. We nodigen iedereen uit om actief mee te praten zodat we goed weten welke mogelijkheden en vragen er zijn. Meld je aan voor het straatgesprek!

Ankeveen (kern) als proeftuin 

De Energiecoöperatie Wijdemeren, die werkt door en voor bewoners, heeft samen met een bewonersgroep uit Ankeveen het initiatief genomen voor de proeftuin Ankeveen Aardgasvrij met Aquathermie. Een mogelijkheid voor Ankeveen (kern) om de uitdaging van CO2-reductie aan te gaan en het dorp duurzaam op de kaart zetten. Als proeftuin doe je mee met een programma aardgasvrije wijken van Binnenlandse Zaken. Word je aangemerkt als proeftuin dan ontvang je een financiering om in acht jaar aardgas te vervangen door een alternatieve warmtebron. 

Aquathermie als warmtebron

Aquathermie uit afvalwater van de rioolwaterzuivering Horstermeer is als warmtebron beschikbaar voor Ankeveen. Deze warmtebron wordt via een 70°warmtenet aangesloten op de woningen en voorzieningen. 

Eerder zijn door de energiecoöperatie samen met de ecologen van Natuurmonumenten en Waternet verkennende gesprekken gevoerd over aquathermie uit de Ankeveense plas, zonder de beschermde natuur te bedreigen. Tijdens deze gesprekken is de rioolwaterzuivering Horstermeer in beeld gekomen als warmtebron. Dit is een zeer stabiele warmtebron zonder risico’s voor de natuur en met ruim voldoende capaciteit voor heel Ankeveen. 

Een apart team voor Ankeveen (kern)

De energiecoöperatie start in Ankeveen (kern) met een apart team om bewoners te helpen zich voor te bereiden op de warmtetransitie. Alle bewoners van Ankeveen (kern) worden straks individueel benaderd door een energiecoach. Samen met de energiecoach kunnen bewoners kijken welke stappen nodig zijn om de overstap te maken van aardgas naar aquathermie. 

Daarnaast organiseert de energiecoöperatie ook straatbijeenkomsten om mensen te informeren over de aanleg van een warmtenet en te bespreken wat er bij aansluiting van de woning op het warmtenet komt kijken. 

Voor de kern van Ankeveen

De aquathermie van de rioolwaterzuivering wordt onderzocht voor de kern van Ankeveen met een diversiteit aan woningen.
De lintbebouwing van Stichtse End en Hollands End bestaat uit monumenten, vrijstaande woningen en enkele blokken woningen. Aan de oostkant straten  met woningen uit de jaren 60 en drie hofjes met woningen van na 2000. 

De voorwaarden zijn goed 

De kern van Ankeveen is een hechte ondernemende gemeenschap, gewend om samen projecten aan te pakken. Er is een eigen theater met goede programmering voor de hele regio gerund door 45 vrijwilligers. Een zaterdagmarkt waar marktondernemers en bewoners zich al 15 jaar aan verbinden en waarvoor via Bruisend Ankeveen meer dan 35 vrijwilligers steeds weer klaar staan. Ankeveen kern telt nog geen 500 woningen  ( ongeveer 1500 bewoners) maar minstens 30 actieve verenigingen. Veel Ankeveners zijn via verbanden met elkaar in contact en gewend samen te werken. 

De betrokken bewonersgroep gaat voor CO2reductie en vertrouwt op de ondernemendheid en hechtheid van Ankeveen. 

Transitie Visie Warmte

Gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek werken samen aan de transitievisie warmte. In de transitievisie warmte van Wijdemeren wordt beschreven wanneer en hoe de verschillende dorpen en wijken overgaan naar alternatieve warmtebronnen. Vooruitlopend op de transitievisie warmte werkt de gemeente mee aan Ankeveen Aardgasvrij. Voor de gemeente Wijdemeren is Ankeveen Aardgasvrij met Aquathermie een mooi praktijkvoorbeeld dat kan helpen bij het schrijven van de transitievisie warmte en het uitwerken van de eigen regierol.