Ankeveen op weg naar CO2neutraal

Van kleine bespaarmaatregelen tot isoleren van je huis, zonnepanelen voor je elektriciteit en alternatieve warmtebronnen voor het hele dorp. Samen kunnen we een enorme impuls geven aan het duurzaam en toekomstbestendig maken van onze huizen en ons dorp.

Geen warmtenet voor Ankeveen
Sinds 2020 heeft de Energiecoöperatie Wijdemeren in samenwerking de gemeente, Waternet, Liander en de woningcorporaties uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een warmtenet in Ankeveen (kern) met de rioolwaterzuivering in de Horstermeer als warmtebron. Naar aanleiding van de laatste onderzoeken, waaronder het onderzoek van onderzoeksbureau Merosch, hebben we vast moeten stellen dat een warmtenet voor Ankeveen (kern) op dit moment niet haalbaar is. Belangrijke afwegingen hierbij zijn dat de gemiddelde kosten per aansluiting te hoog zijn, dat er problemen te verwachten zijn bij de aanleg, zoals mogelijk asbest onder het Stichts End en dat er op dit moment weinig interesse is van bewoners voor een warmtenet. Het onderzoeksrapport wordt eind van de maand op de website van Ankeveen geplaatst.

Bereidt uw woning voor op de warmtetransitie.
Doe mee met de straatgesprekken, maak een afspraak met een energiecoach en verken de mogelijkheden voor het verduurzamen van de woning

Wat betekent dit voor Ankeveen als verkenningsbuurt voor de warmtetransitie? 
Komende maanden nodigen we u uit om individueel en per straat in gesprek te gaan over de mogelijkheden om uw huis zonder gas te verwarmen. Daarbij gaat het om de volgende vragen:

  • Is uw huis goed geisoleerd? Zijn er nog stappen te nemen?
  • Bent u tevreden over uw energiegebruik? Zou u uw energiegebruik willen verminderen? 
  • Hebt u zonnepanelen? Zijn zonnepanelen op uw huis mogelijk?
  • Hoe zou u in de toekomst zonder gas uw huis willen verwarmen?
  • Of heeft u al een alternatieve warmteoplossing in uw woning?
  • Bent u bekend met de beschikbare subsidies?
  • Wilt u gebruik maken van een aantrekkelijke lening (tegen 0% of zonder aflossing)
  • Heeft u interesse in een collectieve inkoopactie 

Vraag het aan de energiecoach en doe mee met het gesprek in de straat

Komende maanden organiseren we weer gesprekken per straat rond bovenstaande vragen. Zeker in straten met veel dezelfde huizen kan uitwisseling en/of een gezamenlijke aanpak heel waardevol zijn. We hebben een enthousiast team energiecoaches die u daarbij helpen: Eric Paardekooper Overman, Erik Lagerweij, Robin Verzijden en Andries Stoker.
Ook kunt u een individuele afspraak maken voor een energiecoachgesprek bij u thuis. Naast het lidmaatschap van de energiecoöperatie (12 euro per jaar) is het energiecoachgesprek gratis.  U kunt zich aanmelden via de website.   

Energiecoachteam Ankeveen

De energiecoöperatie heeft in Ankeveen (kern) een apart team van energiecoaches dat (gratis) bij u thuis komt en ondersteunt bij het maken van keuzes voor het verduurzamen van uw huis en informatie geeft over alternatieve warmteoplossingen. Samen met de energiecoach kunt u bijvoorbeeld kijken welke isolatiestappen nodig zijn of wat een aansluiting van de woning op een 60° warmtenet voor u betekent.

Energiecoachgesprek

Wil je weten welke stappen u zelf kunt nemen om met uw woning voorbereid te zijn op de warmtetransitie? Meldt u aan voor een gratis energiecoachgesprek om de energiestaat van uw eigen huis te verkennen.

Team energiecoaches van links naar rechts: Erik Lagerweij, Robin Verzijden en Eric Paardekooper Overman

De focus op isolatie

Veel bewoners nemen stappen om te isoleren. Sinds kort is er een landelijke isolatiestandaard die aangeeft wat er aan isolatie nodig is om woningen via alternatieve warmtebronnen en met lagere temperaturen te kunnen verwarmen dan nu veelal gebruikelijk is. Met de focus op goed isoleren kunnen bewoners zich voorbereiden op de warmtetransitie.

De 60° test

Voorwaarde voor een midden en lage temperatuur warmteoplossing zijn goed geïsoleerde huizen. Met de zetmop60 check je of jouw woning klaar is voor midden of lage temperatuurwarmte. Hiermee zet je de eerste stap naar nieuwe warmte.