Ankeveen op weg naar CO2neutraal

Van kleine bespaarmaatregelen tot isoleren van je huis, zonnepanelen voor je elektriciteit en alternatieve warmtebronnen voor het hele dorp. Samen kunnen we een enorme impuls geven aan het duurzaam en toekomstbestendig maken van onze huizen en ons dorp.

Attentie: Kans op subsidie 2022

Via een consortium van partijen hebben we najaar 2021 een subsidieaanvraag gedaan voor een bijdrage uit het Nationale Groeifonds voor de aanleg van een warmtenet met de rioolwaterzuivering als warmtebron. Mei 2022 hebben we daarvoor nog weer extra informatie en een nader uitgewerkt plan aangeleverd. Voorwaarde voor subsidie is betrokkenheid van bewoners. Lees het plan voor een warmtenet van Ankeveen

Steunt u het initiatief warmtenet?

Heeft u interesse in een warmtenet voor Ankeveen en wilt u het initiatief steunen? Help dan mee om de kans op subsidie te vergroten. Stuur een mail en geef daarmee uw steun aan het initiatief. Uiteraard zit u nog nergens aan vast. 

Lees het plan voor een warmtenet Ankeveen, zoals uitgewerkt  voor de subsidieaanvraag. 

Onderzoek warmtenet Ankeveen

Vanaf 2020 heeft de energiecoöperatie Wijdemeren diverse partijen bij elkaar gebracht om de warmtemogelijkheden voor Ankeveen te onderzoeken: bewoners, gemeente Wijdemeren, Woningcorporatie Gooi en Omstreken, Waternet/AGV en Liander. Interessante warmtebron voor Ankeveen is de rioolwaterzuivering Horstermeer. Via een collectief warmtenet zou Ankeveen (kern) gebruik kunnen maken van deze warmtebron.

Aquathermie als lokale warmtebron

Onderzoek naar een 60° warmtenet voor de kern van Ankeveen met de rioolwaterzuivering van de Horstermeer als lokale warmtebron.

Aquathermie uit afvalwater van de rioolwaterzuivering Horstermeer is als lokale warmtebron beschikbaar voor Ankeveen. De rioolwaterzuivering is een zeer stabiele warmtebron zonder risico’s voor de natuur en met ruim voldoende capaciteit voor heel Ankeveen. 

 

Weet u….

 • Wat u kunt doen aan uw energiegebruik?
 • Wat de isolatiestaat is van uw woning?
 • Welke isolatiemaatregelen nog nodig zijn?
 • Wat uw gasverbruik is?
 • Hoe u uw huis zonder gas kunt verwarmen?
 • Wat het oplevert als u niet meer kookt op gas?
 • Hoe u uw woning geschikt kunt maken voor een 60 graden warmtenet?

Vul de woning-enquête in!

We beginnen met een online enquête om inzicht te krijgen in energiegebruik en de energiestaat van de woningen We nodigen alle bewoners van Ankeveen uit om zich via isolatie voor te bereiden op de warmtetransitie. 

Volg de link!

 

Voor de kern van Ankeveen

De kern van Ankeveen omvat de lintbebouwing van Stichtse End met aan de oostkant de straten met woningen uit de jaren zestig en drie hofjes met woningen van na 2000. Ambitie is om Hollands End mee te nemen in de plannen van het warmtenet, maar het is niet zeker of dat financieel haalbaar is. 

Een warmtenet voor Ankeveen

De ambitie is om in Ankeveen (kern) een 6warmtenet aan te leggen, waar we als bewoners op aan kunnen sluiten. Hieronder een kort overzicht wat er allemaal bij komt kijken vanaf de warmtebron (aquathermie van afvalwater) tot aan de levering van warmte aan de woningen. Dat begint met de productie en opslag van warmte bij de waterzuivering. Het transport en de distributie van warmte naar de woningen en tenslotte de levering van warmte. 

Energiecoachteam Ankeveen

De energiecoöperatie heeft in Ankeveen (kern) een apart team van energiecoaches dat (gratis) bij u thuis komt en ondersteunt bij het maken van keuzes voor het verduurzamen van uw huis en informatie geeft over alternatieve warmteoplossingen. Samen met de energiecoach kunt u bijvoorbeeld kijken welke isolatiestappen nodig zijn of wat een aansluiting van de woning op een 60° warmtenet voor u betekent.

Energiecoachgesprek

Wil je weten welke stappen u zelf kunt nemen om met uw woning voorbereid te zijn op de warmtetransitie? Meldt u aan voor een gratis energiecoachgesprek om de energiestaat van uw eigen huis te verkennen.

Team energiecoaches van links naar rechts: Erik Lagerweij, Robin Verzijden en Eric Paardekooper Overman

De focus op isolatie

Veel bewoners nemen stappen om te isoleren. Sinds kort is er een landelijke isolatiestandaard die aangeeft wat er aan isolatie nodig is om woningen via alternatieve warmtebronnen en met lagere temperaturen te kunnen verwarmen dan nu veelal gebruikelijk is. Met de focus op goed isoleren kunnen bewoners zich voorbereiden op de warmtetransitie.

Collectief of individueel

We kunnen kiezen voor collectieve of individuele warmtevoorzieningen. De keuze wordt bepaald door de beschikbare warmtebronnen en de kosten. Voor Ankeveen komt aquathermie uit afvalwater als warmtebron in beeld. Deze warmtebron wordt via een 60° warmtenet aangesloten op de woningen en voorzieningen. Voorwaarde voor een 60° warmtenet is goede isolatie. 

Alternatief is dat alle bewoners kiezen voor een individuele oplossing, een ‘all electric’ oplossing in elke woning. 

Huis aan huis enquête

We beginnen met een huis-aan-huis-enquête om de energiestaat van de woningen te onderzoeken en u als bewoner uit te nodigen om zich via isolatie voor te bereiden op de warmtetransitie. Alle bewoners van Ankeveen (kern) worden individueel en per straat benaderd.

De 60° test

Voorwaarde voor een midden en lage temperatuur warmteoplossing, zoals het aansluiten op een 60° warmtenet met de rioolwaterzuivering als warmtebron, zijn goed geïsoleerde huizen. Met de zetmop60 check je of jouw woning klaar is voor midden of lage temperatuurwarmte. Hiermee zet je de eerste stap naar nieuwe warmte.

Ankeveen (kern) verkenningsbuurt gemeente transitievisie warmte

De gemeente heeft eind 2021 de transitievisie warmte vastgesteld. Ankeveen (kern) is aangewezen als verkenningsbuurt. Mede omdat we al langere tijd bezig zijn het het onderzoeken van aquathermie als warmtebron, de samenwerking met Waternet en de betrokkenheid van bewoners. Lees ook verder over buurtverkenning en wijkuitvoeringsplan.

Kerngroep Ankeveen Aardgasvrij 

We hebben een kerngroep gevormd met alle partijen die betrokken zijn: 

 • Energiecoöperatie Wijdemeren
 • Bewonersgroep Ankeveen
 • Gemeente (transitievisie warmte)
 • Waternet (warmtebron)
 • Liander (netbeheerder)
 • Woningcorporatie Gooi en Om

Daarnaast zijn er verschillende partijen die ondersteunen bij  haalbaarheidsonderzoek, maken van schetsontwerpen, businesscases en adviezen over levering.