Bijeenkomsten

Donderdag 4 november 2021 19.30 uur bewonersavond

 • Informatie en gesprek over de stappen van Ankeveen op weg naar aardgasvrij
 • Van 70° naar 50° warmtenet
 • Presentatie nieuwe isolatiestandaard. 

Vanaf 19 uur kunt u al de tentoonstelling Kompas op Groen bezoeken en uw stem uitbrengen over de  werkstukken ‘dorp van de toekomst’ van leerlingen van de Lokinschool.

Straatgesprekken

Najaar 2020 straatgesprekken online en in de Lokinschool. 
Per straat in gesprek om de mogelijkheden te bekijken voor de aanleg van een warmtenet met Aquathermie. Want hoe haalbaar is dit idee? Wat zijn de consequenties? En welke stappen zijn er te zetten? 
flyer_AnkeveenAardgasvrijAquathermie 

Voorjaar 2020

Gelukkig hebben we inmiddels veel partijen die met ons meedenken. We vormen een regiegroep:

 • Waternet (warmtebron aquathermie)
 • Liander (energie netbeheerder)
 • Qirion (onderzoek warmtenet)
 • Woningcorporatie G&O (huurwoningen)
 • Gemeente (regie opgave transitievisie warmte)
 • Gemeente (riolering)
 • Energiecoöperatie
 • Bewonersgroep

Waternet heeft de scenario’s aangeleverd op grond waarvan we gekozen hebben voor een 70° warmtenet met de rioolwaterzuivering als warmtebron. De bewonersgroep van Ankeveen heeft intensief meegelezen en gesproken. En gelukkig hadden we ook nog iemand die ons hielp om de businesscase (het financiële plaatje) rond te krijgen.

We doen een aanvraag voor de PAWsubsidie (programma aardgasvrije wijken) van Binnenlandse Zaken. 

In het weekblad Wijdemeren

Ankeveen Aardgasvrij

Meer dan dertig bewoners hebben zich afgelopen woensdag verdiept in nieuwe warmtebronnen voor Ankeveen. Als alternatief voor aardgas of beter gezegd om CO2 reductie te realiseren. Zo blijkt de waterzuivering in de Horstermeer een interessante warmtebron. Daarnaast wordt warmte uit de Ankeveense plas ook nog nader onderzocht, samen met Natuurmonumenten. Een warmtenet zou gaan lopen vanaf de waterzuivering en dan door het hele dorp. De keuze voor een hoge temperatuur warmtenet, een lage temperatuur warmtenet of de combinatie daarvan, hangt sterk samen met de isolatiemogelijkheden van de woningen. Dat is nog een hele uitdaging. Zeker gezien de vele oude woningen. Interessant is dat bewoners ook financieel kunnen gaan participeren in een warmtenet. Er zijn verschillende constructies die eigenaarschap of zeggenschap over een warmtenet bieden. Tenslotte vertelt de energiecoöperatie over de mogelijkheid om mee te doen aan een pilot van Binnenlandse Zaken in het kader van het programma aardgasvrije wijken. De focus op 2030 en in tien jaar met een groot deel van het dorp van het gas af. Is dat een reële uitdaging? Een werkgroep van bewoners heeft zich gemeld om dat de komende maand samen met betrokken partijen nader uit te werken.

In het weekblad Wijdemeren

Van het gas met de Ankeveense plas?

Ruim dertig bewoners waren aanwezig bij de eerste avond in Ankeveen om de stappen naar aardgasvrij te verkennen. Kunnen we in de toekomst warmte halen uit de Ankeveense plas?

De energiecoöperatie die werkt door en voor bewoners had drie sprekers uitgenodigd, die op een eenvoudige manier ingewikkelde zaken wisten toe te lichten. In essentie draait aardgasvrij om vijf thema’s: warmtebronnen, het warmtenet, warmtepompen, geïsoleerde huizen en betrokken bewoners. Waternet legde uit hoe we in de zomer warmte uit het water kunnen halen, kunnen opslaan in de grond en in de winter kunnen gebruiken voor onze huizen. Liander schetste een beeld van Ankeveen, de leeftijd van de huizen en de mogelijkheden om straks zonder gas te wonen. De energiecoach vertelde over de isolatie van onze huizen wat bij alles toch de eerste stap is. 5 februari start de energiecoöperatie een collectieve inkoopactie voor isolatie.

De Ankeveense plas is een warmtebron, waarbij we zeker willen weten dat warmte uit de plas geen negatieve gevolgen heeft voor onze beschermde natuur. Binnenkort zitten we met de ecologen van Natuurmonumenten en Waternet om de tafel om dat nader te onderzoeken.

Volgende bewonersbijeenkomst (12 februari) kijken we ook nog naar andere warmtebronnen zoals de waterzuivering en het riool. Interessant is dat in 2021 het riool van Ankeveen vervangen moet worden. Kunnen we dat combineren met de aanleg van een warmtenet? En wie wordt dan eigenaar van het warmtenet? Ankeveen is gewend om krachten te bundelen. Is een eigen warmtenet van de bewoners van Ankeveen een optie?

Samen met de gemeente onderzoeken we de mogelijkheid om dit traject voor Ankeveen vorm te geven met subsidie van Binnenlandse Zaken. Daarover ook meer in de volgende bijeenkomsten.