Buurtverkenning (gemeente)

Verkenningsbuurt

Ankeveen (kern) is in de transitievisiewarmte benoemd als één van de vier verkenningsbuurten van Wijdemeren. 

Een verkenningsbuurt is een buurt waar bewoners, gemeente en  andere belanghebbenden de mogelijkheden in de warmtetransitie gaan verkennen. Er ligt nog niets vast. Wel ziet de gemeente in deze buurt een kans voor een collectief warmtenet.

In een verkenningsbuurt sluit de gemeente aan bij lopende initiatieven van bewoners, zoals de warmtewerkgroep Kortenhoef Noord samen de energiecoöperatie, en roept iedereen op mee te doen. Samen verkennen we:

  • De betrokkenheid en het draagvlak;
  • Technische mogelijkheden van verschillende alternatieven voor aardgas.
  • De kosten van deze transitie en hoe deze betaald kunnen worden.
  • Financieringsmogelijkheden en subsidies.
  • Wat iedereen nu al kan doen.

Een verkenningsbuurt werkt aan de voorwaarden om voor 2026 een wijkuitvoeringsplan op te starten. De gemeenteraad besluit uiteindelijk welke buurten daadwerkelijk starten met een wijkuitvoeringsplan en toetst of aan de gemeentelijk kaders is voldaan om te starten. 

Wat is een wijkuitvoeringsplan?

Een Wijkuitvoeringsplan is een plan om de wijze van uitvoering vast te leggen voor de overstap op duurzame warmte. Hierin staat concreet: 

  • Wat de nieuwe warmteoplossing wordt; 
  • Wat er moet gebeuren aan alle gebouwen om deze geschikt te maken voor de warmte-oplossing (zoals isolatie); 
  • In het geval van een collectieve warmteoplossing: waar deze komt te liggen en hoe deze (gefaseerd) wordt aangelegd;
  • Welke partijen een rol krijgen in de warmtetransitie van de buurt en hoe deze partijen worden gevonden (bijvoorbeeld door middel van een aanbesteding);. Daarmee kiest de gemeente ook haar rol.
  • Hoe dit alles wordt gefinancierd en wie welk deel betaalt. 

Wanneer het plan klaar is, is een besluit van de gemeenteraad nodig om deze vast te stellen. Dit doet de gemeenteraad door akkoord te gaan met een wijziging in het Omgevingsplan. Vanaf dit moment kan de uitvoering beginnen

Transitievisie warmte Gemeente

Mogelijk heeft u vragen. De gemeente gaat graag met u in gesprek hierover.  Lees hieronder de veel gestelde vragen en de antwoorden hierop vanuit de gemeente.

Veel gestelde vragen aan gemeente

Vraag: Wanneer komt er een warmtenet?

Antwoord: Of er een warmtenet komt is nog helemaal niet zeker. Vanuit technisch oogpunt zien wij wel kansen. Of het financieel haalbaar is weten we echter niet. Dit willen we gaan verkennen naast andere alternatieven voor aardgas zoals een warmtepomp. Daarvoor hebben wij uw inbreng nodig. Een passend alternatief voor aardgas hangt namelijk ook af van uw woning.

Vraag: Wat gaat dit mij kosten?
Antwoord: Zoals het er nu naar uit ziet zijn de alternatieven voor aardgas duurder (als we de recente prijsstijging van gas niet meerekenen). Ook kost het isoleren van uw woning geld.
In de verkenningsbuurten  werken wij er aan om een gedegen voorstel te maken waarmee we iedereen kunnen verleiden om van het gas af te stappen. Zo kan isolatie vaak via een lagere energierekening terugverdiend worden. Ook zien we de komende jaren veel subsidies vanuit de Rijksoverheid waar wij mogelijk van kunnen profiteren.

Vraag: Ik heb een warmtepomp en dus helemaal geen aardgas meer. Gaat u mij verplichten om op een warmtenet aan te sluiten?
Antwoord: Nee. Wij gaan niemand verplichten. En omdat  u nu al zonder aardgas een comfortabel warm huis heeft, is het onzinnig om op een warmtenet aan te sluiten.

Vraag: De netwerkbeheerder komt binnenkort bij mij de gasleiding vervangen. Is dit nog wel nodig?
Antwoord: Ja. Dit doen ze preventief bij oude leidingen uit veiligheidsoverweging. Het is verstandig om deze te laten vervangen. Het gasnet blijft minimaal  5-10 jaar in gebruik. Mogelijk langer omdat het afstappen van aardgas complex is.

De buurtverkenning
De komende jaren verkennen wij  eerst wat het beste alternatief is. Als we dit weten en het grootste deel van de wijk wil meedoen, duurt  het opstellen van een concreet wijkuitvoeringsplan, regelen van financiering en de uitvoering zelf 5-10 jaar.

Vraag; Waarom zijn er verkenningsbuurten aangewezen? 
Antwoord: Het starten in vier verkenningsbuurten heeft als doel om voor 2026 te komen tot minimaal één Wijkuitvoeringsplan met breed draagvlak van alle betrokkenen. 

Online Storymap gemeente

Online storymap – voor alle inwoners en bedrijven
Parallel aan de gemeentelijke visie ‘Op weg naar Aardgasvrij’ wordt een onlineversie ontwikkeld voor inwoners en bedrijven. Deze online storymap geeft inzicht in de mogelijk toekomstige warmtevoorziening per gebied, de mate van zekerheid en wat inwoners zelf kunnen doen om bij te dragen aan de warmtetransitie.

De gemeentelijke visie staat al online op www.wijdemeren.nl/duurzaamheid. De online storymap komt begin 2022 online nadat de raad in december de visie ‘Op weg naar Aardgasvrij’ heeft vastgesteld.