Energiecoachteam

Opzetten team Ankeveen

De energiecoöperatie werkt op dit moment al aan de energietransitie in Ankeveen. De energiecoöperatie biedt gratis energiecoachgesprekken en collectieve inkoopacties, organiseert straatgesprekken, bereidt bewoners voor op collectieve inkoopacties en dient als vraagbaak. Deze werkzaamheden zullen worden uitgebreid. De bedoeling is dat er een apart energiecoachteam komt voor Ankeveen. Hiervoor worden vier energiecoaches en een coördinator aangetrokken (liefst uit Ankeveen zelf). Heb je interesse neem dan contact op met de energiecoöperatie!

Energiecoaches nemen met bewoners de energiestaat van de woning door en maken met bewoners een energiebesparingsplan. Sinds 2020 wordt daarbij gebruik gemaakt van het Hoomdossier, een digitaal energiebesparingsplan. Energiecoaches en het Hoomdossier worden tot nu toe alleen ingezet op verzoek van een bewoner. We hopen dat we in Ankeveen met bewoners een huis aan huis traject kunnen starten. Naast individueel gebruik, kan het Hoomdossier dan ook worden ingezet voor het maken van straat- en wijkanalyses, indeling in woningtypen en monitoring.

Huis aan huistraject

Ambitie is om in Ankeveen een huis aan huis traject te starten en met alle bewoners een aantal stappen te zetten. Dit willen we per straat oppakken. Om persoonlijk in contact te komen worden bewoners per straat uitgenodigd voor een straatbijeenkomst. Ter voorbereiding van de bijeenkomst zal per straat een korte huis aan huis enquête worden gehouden. In de straatbijeenkomsten wordt de interesse voor een warmtenet gepeild en wordt met bewoners gekeken naar de mogelijkheden, consequenties en vragen mbt. een warmtenet. Afhankelijk van de betrokkenheid en de stemming kan het zijn dat er nog een vervolgstraatgesprek wordt georganiseerd. Alle bewoners worden vervolgens uitgenodigd voor een energiecoachgesprek met het Hoomdossier, zodat er per straat een overzicht komt van de energiestaat van de woningen. Voor het traject Ankeveen Aardgasvrij met Aquathermie maken we onderscheid tussen noodzakelijke maatregelen (voorwaarde voor warmtetransitie) en gewenste maatregelen (duurzaamheid en portemonnee).

Bewonersavonden

We starten weer met bewonersavonden. Vanaf het begin is de ambitie geweest om bewoners van begin tot eind mee te nemen in de stappen naar aardgasvrij. Echter door corona is deze communicatie stil komen te liggen.

De bedoeling is om maandelijkse bijeenkomsten te organiseren over aquathermie, de aanleg van een warmtenet, koppelkansen, de opzet van een warmtecoöperatie en in het algemeen de stappen voor bewoners.

Vast informatiepunt

Er komt een vast informatiepunt waar bewoners wekelijks hun vragen kunnen stellen en informatie krijgen. Dit wordt bemenst door energiecoaches en andere bewoners van Ankeveen. Gedurende het hele traject Ankeveen Aardgasvrij met Aquathermie zullen bewoners geïnformeerd worden over de overgang van aardgas naar aquathermie en het aansluiten van de woningen op het warmtenet.

Speciale acties

Actie inregelen verwarming op 70°
Bij een aantal bewoners staat vaak onbewust de verwarming nog ingesteld op 90°. Via de actie inregelen verwarming op 70° maken we bewoners daarop attent en ondersteunen bij het inregelen. Deze actie organiseren we ‘s winters, zodat de effecten voor bewoners ook duidelijk zijn.  Het kan zijn dat sommige (oude) huizen niet warm genoeg worden op 70°. In die situaties zullen er isolatiemaatregelen nodig zijn.

Actie inductiekookplaat. De overgang van koken op gas naar koken op inductie (of elektrisch) is voor veel bewoners een grote stap. Om de stap aantrekkelijker te maken is de bedoeling dat alle bewoners een inductiekookplaat met aansluiting aangeboden krijgen. Ook zullen – mogelijk samen met de lokale horeca – workshops inductiekoken worden georganiseerd.