Een warmtenet voor Ankeveen

De ambitie is om in Ankeveen (kern) een warmtenet aan te leggen, waar alle bewoners op aan kunnen sluiten. Hieronder een kort overzicht wat er allemaal bij komt kijken vanaf de warmtebron (aquathermie van afvalwater) tot aan de levering van warmte aan de woningen. Dat begint met de productie en opslag van warmte bij de waterzuivering. Het transport en de distributie van warmte naar de woningen en tenslotte de levering van warmte. 

De warmteketen

Warmtebron 

 • De warmtebron is thermische energie uit afvalwater (TEA) van de rioolwaterzuivering Horstermeer. 

Productie-installatie

 • Een warmtepomp die het water van de warmtebron verder verwarmt naar 70°.
 • Een warmtekoudeopslag (WKO) die de warmte  opslaat. 
 • Een piekketel (op groen gas) die zorgt dat bij pieken (een echte winterse dag) tijdelijk extra vermogen beschikbaar is.

Warmtenet (transport en distributie)

 • Transportleiding van de productie-installatie in de Horstermeer naar Ankeveen (kern). 
 • Aansluitingen op de woningen
 • Warmtewisselaar in de woning

Warmtelevering 

 • Leveringscontracten
 • Leveringsverplichting van het warmtebedrijf
 • Monitoring kwaliteit en betrouwbaarheid
 • Uitvoeren warmtewet

Betrokken partijen

De partijen die tot nu toe betrokken zijn bij de voorbereiding van dit collectieve warmtesysteem zijn: 

 • Gemeente (regie maatschappelijke opgave warmte)
 • Energiecoöperatie (door en voor bewoners)
 • Bewonersgroep Ankeveen (kern)
 • Woningcorporatie Gooi en Omstreken
 • Waternet (warmtebron en productie)
 • Firan (warmtenet)
 • Liander (elektriciteitsnet en gasnet)
 • Om-nieuwe energie (ondersteunen levering)

De warmtecoöperatie

Ambitie is om voor het organiseren van de warmteketen een warmtecoöperatie op te richten. Hoe deze warmtecoöperatie zal worden ingericht en georganiseerd, vraagt nader onderzoek. Uitgangspunt is een verbinding tussen alle ketenpartners en eigenaarschap/zeggenschap van bewoners. De gemeente is verantwoordelijk voor de warmtetransitie binnen de gemeente, stelt de warmtekavels (wijk/dorp/gebied) vast en verleent de toestemming voor het starten van een warmtecoöperatie. Er komen wettelijke normen voor betaalbaarheid (tarieven), duurzaamheid en leveringszekerheid. De warmtewet wordt thans voorbereid en in 2021 vastgesteld.