Woningen

Ter voorbereiding van aansluiting op het 70° warmtenet zullen we als bewoners een aantal stappen moeten nemen. We noemen er een paar. Voor de aansluiting op een warmtenet worden de gasketel en de gasmeter vervangen door een warmteafleverset. Omdat de huizen van het gas af gaan, moet ook de gaskookplaat vervangen worden door een elektrische of inductiekookplaat. Eventueel is een aanpassing van de meterkast noodzakelijk voor de aansluiting van de nieuwe kookplaat. De gasmeter kan verwijderd worden. Verdere aanpassingen voor deelname aan het warmtenet zijn alleen nodig als de woningen niet warm worden op 70°. Dit maakt dat een groot deel van Ankeveen zonder verdere aanpassingen direct kan meedoen. We hopen wel dat het realiseren van een warmtenet ook het isoleren van woningen blijft stimuleren. Uiteindelijk gaat Ankeveen voor CO2 reductie!

Ankeveen Aardgasvrij met Aquathermie betekent overstappen op elektrisch of inductiekoken. Inductie is het meest duurzame en logische alternatief voor je gasfornuis en heeft veel voordelen. De komende jaren gaan we alle bewoners stimuleren om deze stap te nemen. Was je net van plan een nieuwe keuken of kookplaat aan te schaffen, kies dan nu al voor elektrisch of inductie. Bij inductie koken wordt niet de kookplaat, maar de pan zelf opgewarmd. Als de kookplaat aanstaat maar er staat geen pan op, gebeurt er dus niks. Haal je na het koken je pan van de plaat af, dan schakelt hij automatisch uit. 

Aansluiten op een 70° warmtenet betekent ook dat alle woningen op 70° verwarmd moeten kunnen worden.  Bij een aantal bewoners staat onbewust de verwarming nog ingesteld op 80/90°. Via de actie inregelen verwarming op 70° maken we bewoners daarop attent en ondersteunen we bij het inregelen. Deze actie organiseren we ‘s winters, zodat de effecten voor bewoners ook duidelijk zijn.  Het kan zijn dat sommige (oude) huizen niet warm genoeg worden op 70°. 

Weet je hoe energiezuinig je woning is? Zie je mogelijkheden om energie te besparen? Is je huis geïsoleerd? Zijn je apparaten zuinig in gebruik? Let je op je energiegebruik?

  • Voorkom verspilling, wees zorgvuldig met energiegebruik
  • Gebruik energie uit duurzame bronnen
  • Gebruik fossiele brandstoffen efficiënt en alleen als het echt niet anders kan
(trias energetica)

Met goede isolatie blijft de warmte beter in huis. Zonnepanelen wekken je eigen duurzame stroom op. En met kleine bespaarmaatregelen verlaag je je energierekening zonder dat het je iets kost. Wat kun je besparen aan energie? Waar zitten de energielekken? In de winter kan een warmtescan helpen om de energielekken zichtbaar te maken. En zoek ook een moment om je gebruik te meten. Hoe kun je tot een reductie van je energiegebruik te komen? Welke energievreters zijn hierop van invloed? Kijk goed naar de diverse mogelijkheden voor structurele besparingen.