Stappen CO2 neutraal

Stappen naar een (individuele of collectieve) CO2 neutrale warmteoplossing

Een CO2 neutrale warmteoplossing voor het dorp vraagt van alle bewoners een aantal stappen: 

  1. Geen energie te verspillen. 
  2. Goed isoleren (zie de nieuwe isolatiestandaard van de overheid).
  3. Zetmop60 en goed inregelen verwarming
  4. Aanpassen warmteafgiftesysteem in de woning
  5. Over naar inductiekoken (inclusief nieuwe bekabeling voor kookplaat
  6. Van gas naar een CO2 neutrale warmteoplossing

1 Geen energieverspilling

Trias energetica

Weet je hoe energiezuinig je woning is? Zie je mogelijkheden om energie te besparen? Is je huis geïsoleerd? Zijn je apparaten zuinig in gebruik? Let je op je energiegebruik?

  • Voorkom verspilling, wees zorgvuldig met energiegebruik
  • Gebruik energie uit duurzame bronnen
  • Gebruik fossiele brandstoffen efficiënt en alleen als het echt niet anders kan.

Met kleine bespaarmaatregelen verlaag je je energierekening zonder dat het je iets kost. Wat kun je besparen aan energie? Waar zitten de energielekken? In de winter kan een warmtescan helpen om de energielekken zichtbaar te maken. En zoek ook een moment om je gebruik te meten. Hoe kun je tot een reductie van je energiegebruik te komen? Welke energievreters zijn hierop van invloed? Kijk goed naar de diverse mogelijkheden voor structurele besparingen.

2 Goed isoleren

Veel bewoners nemen stappen om te isoleren. Sinds kort is er een landelijke isolatiestandaard die aangeeft wat er aan isolatie nodig is om woningen met lagere temperaturen te kunnen verwarmen dan nu veelal gebruikelijk is. Met de focus op goed isoleren kunnen bewoners zich voorbereiden op de warmtetransitie. 

Door brede toepassing van deze isolatiestandaard bij verbouwingen en verduurzaming kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het halen van de klimaatdoelen en de afgesproken CO2 reductie in de gebouwde omgeving voor 2030 en 2050. Ook draagt de toepassing van de isolatiestandaard bij aan het verlagen van de energierekening en het ruimtebeslag voor duurzame energieopwekking. Goed geïsoleerde woningen hebben immers minder energie nodig.

3 De 60 graden check

Aansluiten op een 60° warmtenet betekent ook dat alle woningen op 60° verwarmd moeten kunnen worden. Je kunt om te beginnen de zetmop60actie doen. Een eerste stap. En via de actie inregelen verwarming kunnen we het CV systeem vervolgens zo goed mogelijk laten draaien. Deze actie organiseren we ‘s winters, zodat de effecten voor bewoners ook duidelijk zijn.  Het kan zijn dat sommige (oude) huizen niet warm genoeg worden dan is er extra isolatie nodig. 

4 Inductiekoken

Ankeveen Aardgasvrij met Aquathermie betekent overstappen op elektrisch of inductiekoken. Inductie is het meest duurzame en logische alternatief voor je gasfornuis en heeft veel voordelen. De komende jaren gaan we alle bewoners stimuleren om deze stap te nemen. Was je net van plan een nieuwe keuken of kookplaat aan te schaffen, kies dan nu al voor elektrisch of inductie. Bij inductie koken wordt niet de kookplaat, maar de pan zelf opgewarmd. Als de kookplaat aanstaat maar er staat geen pan op, gebeurt er dus niks. Haal je na het koken je pan van de plaat af, dan schakelt hij automatisch uit. 

5 Van gas naar een CO2 neutrale warmteoplossing

We kunnen kiezen voor een individuele of een collectieve warmtevoorziening als alternatief voor aardgas. Of er mogelijkheden zijn voor een collectieve voorziening, een warmtenet, hangt af van de beschikbare warmtebronnen. Dat kan per dorp of wijk verschillen. Voor Ankeveen is een beschikbare warmtebron de rioolwaterzuivering Horstermeer. 

Mogelijkheden voor collectieve warmteoplossing, een warmtenet moet je in een vroeg stadium onderzoeken. Als veel bewoners al individuele oplossingen hebben en dus niet meedoen, is een collectieve oplossing, een warmtenet niet meer mogelijk.

Bij een warmtenet worden de gasketel en de gasmeter vervangen door een warmteafleverset. De gasmeter kan verwijderd worden.